Van Voorbereiding Tot Financiering En Afronding

In veel gevallen van bedrijfsovername is het gebruikelijk om ook het bedrijfspand over te nemen. Voor verkopers die een groot deel van hun leven in een bedrijf hebben gestopt zijn deze regelingen erg belangrijk, maar let erop dat u zich niet teveel laat inperken: een verouderde business-strategie kan tot verlies leiden en daarom onaantrekkelijk zijn voor investeerders. Flynth ondersteunt u graag, zodat u het maximale haalt uit de bedrijfsovername. Klik hier als u een vraag heeft voor onze bedrijfsovername advocaat over de Earn Out of bel ons direct: 020-7400521.

Verkopers gebruiken een waarderingsrapport nog wel eens om hun vraagprijs te rechtvaardigen. Dat is, wonderlijke genoeg, de bedrijfsovername. Bij bedrijfsovername advies krijgt de adviseur te maken met emoties van de betrokkenen. Een beter inzicht in het complexe proces van bedrijfsoverdracht en de valkuilen die daarbij spelen, bezien vanuit verschillende disciplines, vergroot het succes van een overname en voorkomt waardevernietiging.

Indien de verkoper hier welwillend tegenover staat, kan een overname op deze wijze vaak succesvol gerealiseerd worden. Wanneer u het bedrijf van uw werkgever over gaat nemen zult u met veel zaken rekening moeten houden. Parallel aan het boekenonderzoek wordt er door de koper (en soms ook door de verkoper) gekeken het invullen van de overnamefinanciering. In deze belangrijke fase stellen wij samen met u een uitgebreid kopersprofiel op. Deze intensieve fase heeft tot doel het idee dat bij u leeft te vertalen naar criteria waaraan het bedrijf bij een bedrijfsovername moet voldoen.

Indien een deel van het personeel geen onderdeel dient uit te maken van de bedrijfsovername, dan kan de huidige werkgever proberen een regeling te treffen met de medewerker(s). Goodwill betreft het verschil tussen de kostprijs van een bedrijfsovername en de netto reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen. Niet alleen informatie over de te volgen stappen bij een bedrijfsovername is belangrijk.

Deze constructies zijn veelal bedoeld om de overname op financieel vlak voor de koper realiseerbaar te maken en zowel de koper als verkoper zijn hierbij vaak gebaat. Dat is meestal een ervaren manager die graag zelf een keer aan het roer wil staan, of een ondernemer die zijn vorige bedrijf heeft verkocht en op zoek is naar wat nieuws. Een bedrijfsovername kan op een aantal verschillende manieren plaatsvinden.

Tijdens dit gesprek leren u en de verkopende ondernemer elkaar beter kennen en moet u beoordelen of er voldoende basis bestaat om met elkaar verder te gaan in het overnameproces. Afhankelijk van uw bedrijfsspecifieke situatie gebruiken we één of meer van deze waarderingsmethodes om de waarde te bepalen. Misschien sta je er niet bij stil, maar bedrijfsopvolging is op enig moment een van de belangrijkste stappen in de ondernemerscarrière.

Bij een bedrijfsovername is zorgvuldigheid geboden. DutchHet tweede grote gebied betreft bedrijfsovernames. Voor uw bedrijfsovername zoekt bedrijfsovername u een professioneel adviseur. Het is te adviseren om hier zo lang mogelijk mee te wachten, in ieder geval totdat de koper de financiering rond heeft en nadat de overige uitkomsten van het boekenonderzoek bekend en besproken zijn. Toch geldt voor zowel opvolging door kinderen als voor verkoop aan derden dat een goede communicatie en de bereidheid om zaken open en helder te bespreken absolute voorwaarden zijn voor succes.

Met een flinke dosis ondernemerszin ligt onze focus op de bemiddeling bij bedrijfsopvolging. Vertrouwend op de kracht van het ondernemerschap, de kracht van een goed idee. Bij een bedrijfsovername door een financiële partij wordt vaak een gedeelte van het bedrijf verkocht aan een investeringsmaatschappij. Ter vergelijking: van de startende ondernemers die een eigen bedrijf oprichten is na vijf jaar nog de helft actief.

Met elkaar hebben ze gemeen dat er heel wat moet gebeuren voor het zover is. Een geslaagde bedrijfsovername valt of staat met een goede voorbereiding die wel vijf tot zeven jaar kan duren; van je onderneming verkoopklaar maken tot een geschikte koper vinden, het onderhandelen over de verkoopprijs en het afronden van de overdracht. Je kunt ook kiezen voor een bedrijfsovername. De verkoop van een bedrijf binnen de familie is een van de meest voorkomende en vanzelfsprekende opvolgingsscenario's.

De voorraad die werd verworven met betrekking tot de bedrijfsovername in 2007 (zie noot 31) was op 31 december 2008 volledig verkocht. Als u dit niet doet, kan een concurrent er met waardevolle informatie over uw bedrijf vandoor gaan. Köster Advocaten heeft veel ervaring in de begeleiding en advisering van cliënten bij bedrijfsovernames, of het gaat om de koop of verkoop van activa en passiva, of om de koop of verkoop van aandelen.

De reden dat ondernemers die een bedrijf overnemen meer kans op succes hebben dan ondernemers die een bedrijf starten , ligt voor de hand: zij maken gebruik van het al aanwezige klantenbestand, profiteren van de naamsbekendheid, weten wat de kosten zijn en halen direct inkomsten uit de onderneming. Wanneer u stopt met uw bedrijf of u wilt het verkopen en uw (gezins)inkomen ligt onder het bijstandsniveau dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering: de Bbz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *